Nowości od Weinteka

Nowa, lepsza wersja oprogramowania EasyBuilder Pro!

Wraz z końcem roku 2016 firma Weintek wprowadziła nową wersję oprogramowania EasyBuilder Pro v5.06.01.100.


Wsparcie dla nowych modeli:


 • Wprowadzono wsparcie dla modelu cMT-G01


cMT-G01 to urządzenie będące bramą domyślną dla połączeń paneli HMI z serwerami OPC UA.

Nie istnieje możliwość stworzenia wizualizacji na samym cMT-G01.


 • Dodano wsparcie dla oprogramowania cMT Gateway Viewer

cMT Gateway Viewer to oprogramowanie dedykowane dla cMT-G01.

Dzięki niemu mamy możliwość symulacji połączenia z serwerami OPC UA, a także przeglądania i edycji węzłów na serwerze OPC UA.


Nowe funkcjonalności w oprogramowaniu:


 • Dodano edytor kontaktów e-mail: • Nowe możliwości funkcji zwiększonego bezpieczeństwa:


 • Tryb ustawień projektu tylko do odczytu (Read-Only mode). Pozwala na podgląd ustawień (hasła użytkowników oznaczone gwiazdkami - „*”), ale nie pozwala na ich edycję.

 • Dodano opcję: „W pierwszej kolejności użyj kont użytkowników istniejących na HMI, w innym przypadku, użyj poniższych ustawień” ( Use existing user accounts on HMI first (if existed). Otherwise, use settings below. )


 • Dodatkowe funkcje edytora macro:

  • Dodano możliwość importowania/eksportowania komend macro

  • Dodano skróty do oznaczania/odznaczania jako komentarz wielu linii kodu: • Możliwym jest importowanie i eksportowanie receptur z bazy danych

 • W oknie wgrywania projektu dodano opcje usunięcia istniejących na HMI kont użytkowników, kontaktów e-mail oraz ustawień SMTP.

 • Do wszystkich paneli (oprócz serii cMT) dodano funkcjonalność Watchdog'a, czyli skryptu monitorującego pracę HMI. W momencie gdy HMI przestanie funkcjonować prawidłowo i stan ten będzie się utrzymywał przez ustalony przez nas czas, Watchdog automatycznie uruchomi go ponownie, bądź zrestartuje sam projekt.


 • Dodano następujące opcje do Podglądu Obrazu (Picture View)


 • Wyświetl automatycznie nowo wygenerowany obraz (Autmatically display the newly generated picture)

 • Wyślij powiadomienie, jeśli przełączono na nowy obraz (Send notification when switching to a new picture)


 • Od teraz funkcjonalność dodawania jednostek w zakładce „Format” nie jest już ograniczona tylko dla okna wyświetlania numerów (Numeric Display), można ją również dodać do okien wprowadzania numerów (Numeric Input). Nie ma również ograniczenia co do porządku cyfr w danym oknie (Font → Align).


 • W oknie ustawień obiektu podglądu receptur (Recipe View), w zakładce „Security” możliwe jest teraz dodanie włączenia i wyłączenia możliwości podglądu i wyboru receptur od dowolnego bitu. • Dodano opcję streamowania przez protokół TCP (Streaming Over TCP) w ustawieniach okna dialogowego wejścia wideo (Video In)


 • Do funkcji Znajdź/Zamień (Find/Replace) dodano możliwości operacji na tagach z PLCZmiany wprowadzone w serii cMT:


 • Standardowy obiekt kopii zapasowej (Backup object) został podzielony na dwa obiekty; obiekt kopii zapasowej wyzwalany ręcznie [Backup(Trigger-based)] oraz globalny obiekt kopii zapasowej [Backup(Global)], który wykonuje swoje zadania bez względu na wykonywane w danej chwili operacje na panelu; pracuje w tle. • Dodano opcję ustawiania przezroczystości dla okien pośrednich i bezpośrednich (Direct/Indirect Windows) oraz dla klawiatur • Od teraz istnieje możliwość ustawiania wykresów słupkowych w tryb kołowy.


 • Dodano opcję załączania zrzutów konkretnych ekranów do wiadomości e-mail.


Oprócz tego, do ogromnej już bazy dostępnych protokołów komunikacyjnych, dodano:


 • CoDeSys V2 (adresacja symboliczna) (Ethernet)

 • YASKAWA High Speed Server (Ethernet)

 • GE FANUC VersaMax (Ethernet)

 • Haiwell PLC (Ethernet)

 • Artrich Inverter AR60i Series

 • OMRON CP Series (USB)

 • OPC UA Client


 • Zwiększona została maksymalna prędkość komunikacji poprzez protokół CoDeSys V3 (Ethernet)


 • Dodano możliwość adresowania numeru slotu CPU dla protokołu GE Fanuc RX3i (Ethernet)


 • Naprawiono problem z protokołem Panasonic


 • OMRON EtherNet/IP (NJ/NX Series):

  • Naprawiono problem związany z problemami z ponownym połączeniem się HMI z PLC, bo niespodziewanym wyłączeniu HMI

  • Dodano wsparcie dla zagnieżdżonych struktur.